top of page
婚宴試酒.jpg

​免費試酒

WhatsApp Image 2020-07-16 at 1.06.20 PM (2).jpeg

1. 呢個winelist 上既酒款,可享單支8折買回家試 (4支包送貨, 最多可買6支)
2. 試完岩心水,可以whatsapp 我地落單 (https://wa.me/85291639338)
3. 落單時會計winelist 上既正價,💓只要於30日內落單並買滿3箱或以上,即可扣回當初 8折買回家試的金額💓

bottom of page